Müüme juriidiliste isikute/ettevõtetega seotud andmeid ning meilt ostetud andmeid on võimalik kasutada seaduslikult otseturustuses. Müüdavad andmed/andmefail on samuti kooskõlas GDPR regulatsiooniga.
 

Juriidilise isiku/ettevõttega seotud kontaktile reklaamteate edastamisel, mis on Äriregistris märgitud üld kontaktiks, e-kirja või SMS-i, MMS-i ka faksi ja bluetoothi teel pakkumise edastamisel vajalik seadusest tulenevalt eelnevalt selleks nõusoleku olemasolu, kuid adressaadil peab olema võimalus loobuda edasistest teadetest selle konkreetse sidevahendi kaudu n. e-kirjas link millel klikkides saab e-posti aadressi saajate nimekirjast eemaldada. Eraldi väljatooduna siis näiteks kui e-posti aadress on märgitud ettevõtte üld kontaktina, siis olenemata sellest kas, see sisaldab kellegi ees või perekonnanime (näiteks eesnimi.perenimi@mail.ee või kui selle kaudu on füüsiline isik tuvastatav sh näiteks eesnimi@hot.ee) on tegu ikkagi juriidilise isiku kontaktiga. Äriregistris mitte märgitud kontaktidele n. ettevõtte kodulehelt kogutud e-posti aadressid nimi.nimi@ettevote.ee või sekretar@ettevote.ee võivad olla nii füüsilise kui juriidilise isiku kontaktandmeteks. Selline e-posti aadress on juriidilise isiku e-posti aadressiks juhul kui pakkumine, mis sellele e-posti aadressile saadetakse, on seotud selle juriidilise isiku tegevusega ja inimene, kes reaalselt seda e-posti aadressi kasutab, omab selles vallas otsustuspädevust. E-posti aadressid, mis viitavad juriidilise isiku üldkontaktile (info@ettevote.ee, ettevote@ettevote.ee jne) on juriidilise isiku e-posti aadressid.

 

Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul. Nõusolek peab vastama isikuandmete kaitse seaduse §-s 12 sätestatud tingimustele.

 
Juhul kui juriidilisele isikule reklaamteade saadetakse, kehtivad igal juhul teatavad nõuded edastatava teabe sisule. Isik, kelle nimel vastav teave edastatakse, peab olema tuvastatav ning iga saadetav sõnum peab sisaldama viidet, juhendit või teavet selle kohta, kuidas adressaat saab oma  kontaktandmete kasutamist otseturustuseks keelata. Lisaks peab edastatav teave olema selgelt otseturustuslik.
 
Otseturustuseks loetakse nii e-posti teel, faksi teel, SMS-i, MMS-i kui ka bluetooth ’i teel tehtavaid pakkumisi.
 
Väga levinud on ka pakkumiste tegemine telefoni teel nn telefonimüügiga tegelevate ettevõtjate poolt. Sellistele juhtumitele ESS (elektroonilise side seadus) ei kohaldu ja telefoni teel tehtud pakkumiste   puhul ei ole tegemist otseturustusega ESS-i mõttes. Lisainfo
 
AKI juhis on leitav siit: ELEKTROONILISTE KONTAKTANDMETE KASUTAMINE  OTSETURUSTUSES